Getuigenissen

GRETA (4de jaar ASO)

Greta komt in het tweede jaar bij ons op Berkenboom instappen. Zij heeft dan enkele maanden OKAN-klas gevolgd. Greta komt bij mij Engels volgen. Dat is voor haar niet zo’n probleem. Meteen vallen mij twee dingen op: haar Nederlands is, ondanks haar kort verblijf in België, al goed, én Greta toont een enorme inzet en is zeer leergierig. Bovendien is zij een verstandig meisje. Het is dan ook geen verrassing dat Greta haar eindexamenreeks eerste graad zonder problemen doormaakt.

In het derde jaar kiest ze voor de richting wetenschappen. Ik mag opnieuw Engels geven aan haar, en nu ook Nederlands. Greta belandt in klas 3C waarvan ik titularis ben. Het is daardoor dat ik Greta en haar situatie beter leer kennen. Ik leer haar kennen als een hardwerkende, pientere studente die wil weten en kunnen. Op de rapporten lees ik lovende kritieken van de collega’s. Dat Engels voor Greta geen probleemvak is, wist ik al uit het vorige schooljaar. Nu merk ik ook dat Nederlands geen probleemvak is, ook al is Nederlands voor haar een vreemde taal. Vol lof voor inzet, prestatie, kennen en kunnen mag ik Greta een mooi eindrapport meegeven in juni.

Tijdens het schooljaar heb ik Greta en haar thuissituatie beter leren kennen. Ondanks de problemen – huisvesting, ziekte ouders, onzekerheid toekomst, financiën – blijft Greta een positieve, hardwerkende jongedame. Ik merk in de klas de genegenheid en vriendschap die de medeleerlingen voor haar koesteren. Dat blijkt ook op het einde van het schooljaar tijdens onze klasbbq.

De hele zomervakantie hoop ik dat Greta mag en kan starten in het vierde jaar, want als er een ding voor mij wel heel duidelijk is: Greta verdient een toekomst in België!

Haar klastitularis.

MIRZO (3de jaar elektriciteit)

Ik heb de voorbije twee schooljaren aan Mirzo les gegeven. Mirzo was die twee jaren een zeer geïnteresseerde jongen die met veel overgave de lessen volgde. Daardoor was hij één van de uitblinkers van de klas. Hij waardeerde de extra hulp die hij als ex-OKAN-leerling kreeg van het lerarenkorps en schreef zijn dankbaarheid daarvoor zelfs neer in een speciaal ex-OKAN-krantje. Hij wil bij ons op school een beroep (elektricien) aanleren en later die job met veel overtuiging uitoefenen. Arthur is perfect geïntegreerd in de klasgroep en is één van de voortrekkers om een medeleerling wiens vader overleden is, te helpen bij het bijwerken van zijn notities. Toen de mama van een andere medeleerling overleed, was Mirzo aanwezig op de uitvaartplechtigheid. Twee voorbeelden die aantonen dat Mirzo erg sociaal is. Mirzo is een goede jongen die een toekomst voor zich heeft en die onze samenleving veel kan bijbrengen.

Zijn wiskundeleerkracht.

MIRZO (3de jaar elektriciteit)

Ik heb de eer en het genoegen om les te geven aan Mirzo. Ik ken Mirzo nog maar sinds september en ben met hem en andere 29 leerlingen de afgelopen 3 dagen naar de Ardennen getrokken.

De positieve leiders bloeiden daar open en namen de hele groep op sleeptouw! Mirzo met name sprong mij (en andere begeleiders en leerkrachten) onmiddellijk in het oog! Hoe hij andere leerlingen ondersteunde was opmerkelijk. Hij had heel veel empathie en stond altijd klaar om te helpen. Als voorbeeld: Zo heeft hij bemiddeld in een klein conflict en dit mede opgelost! Hij komt voor zijn mening en voor andere leerlingen op!

Mirzo heeft een opmerkelijk goed inzicht in sociale codes lezen en is zeer vaardig in de Nederlandse taal! Hij is zeer humoristisch en  gebruikt zowel figuurlijk als letterlijk taalgebruik.

Daarbovenop heeft hij zijn plekje in het derde jaar elektriciteit goed gevonden. Mirzo heeft de richting elektriciteit goed gekozen en overwogen! Hij is zeer geïnteresseerd in zijn gekozen vakgebied Elektriciteit. Hij is zeer leergierig en de interesse voor zijn vakgebied is zeer groot. Hij werkt zeer goed mee in de praktijk. Hij behoort momenteel bij de beste werkers in de praktijk en zijn niveau in de praktijk is momenteel heel hoog (bij de top in praktijk!)! Dit komt omdat hij steeds gemotiveerd, enthousiast en goedgehumeurd is! Hij begrijpt en gebruikt ook vakjargon.

Dit bewijst volgens mij toch wel dat zo’n jongen, en zijn familie, perfect geïntegreerd zijn in onze samenleving en zelfs een meerwaarde hebben in deze maatschappij! De keuze om deze jongens uit te wijzen zou volgens mijn bescheiden mening een zeer grote vergissing zijn, met zeer grote gevolgen op emotioneel en menselijk vlak! Mirzo mag misschien hier niet geboren zijn, maar zijn toekomst en plannen liggen alvast hier in België!

Zijn klastitularis

SAM (4de jaar haarzorg)

Als leerkracht PAV ervaar ik Sam tijdens de lessen als een zeer opgewekt, geïnteresseerd en volwassen meisje. Die volwassenheid, dat is heel waarschijnlijk niet alleen haar verdienste. Door alles wat zich momenteel afspeelt in haar leven en dat van haar familie, wordt zij gedwongen na te denken over dingen waar een meisje van haar leeftijd zich niet mee zou moeten bezig houden. Haar klasgenoten praten over wat ze zullen aantrekken voor de fuif volgend weekend, op wie ze verliefd zijn, met wie ze ruzie hebben, hoe zeer ze geen zin hebben in de lessen die dag, … Maar Sam is daar niet mee bezig. Ze houdt zich vast aan de lessen die ze nog krijgt, aan de vrijheid die ze bij ons mag ervaren. Ze is bezig met haar papa, die verdrietig is, met haar zussen, die net zoals Sam, hun toekomst somber inzien. Want Sam weet niet of ze in haar eigen land een beroep zal mogen kiezen. Ze vreest dat haar creativiteit de kop ingedrukt zal worden door het heersende regime of door het extremistische geloof.

Ik ken Sam slechts enkele maanden, maar zie reeds erg veel verbetering. Een tekst, waar zij in september niks van begreep, kan ze nu zelfstandig lezen en ontcijferen. Ze praat met klasgenoten en maakt zelfs grapjes. Ik weet zeker dat zij op onze school een realistisch doel kan bereiken. Ze heeft er het talent en de nodige inzet voor. Ik geloof dat er mensen in onze maatschappij leven die profiteren van het systeem, die geen initiatief nemen en geen meerwaarde zijn. Maar Sam niet. We mogen gelukkig zijn met een buur, een kapster, een leerling, een vriendin zoals haar. Ik hoop met heel mijn hart dat ze bij ons mag blijven.

Leerkracht PAV