Open Brief

Geachte Staatssecretaris voor Asiel en Migratie,

Geachte minister van Onderwijs,

Beste mr. Francken,

Beste mevr. Crevits

 

Wij zijn Jeroen, Marcia, Wout, Bert, Ine, Martine en zoveel andere leerkrachten die lesgeven aan jongens en meisjes die al verschillende jaren in België verblijven in totale onzekerheid over hun toekomst.

Wij zijn leerkrachten die niet begrijpen waarom deze leerlingen in het midden van een schooljaar, in de bloei van hun schoolcarrière ‘plots’ terug naar hun land moeten.

Wij zijn leerkrachten die jaar na jaar investeren in deze leerlingen, maar er niets voor terugkrijgen omdat ze uitgewezen worden voor ze hun diploma kunnen behalen.

Met deze brief willen wij een signaal geven dat dit niet verder kan.

  • Deze kinderen hebben er niet zelf voor gekozen om naar België te komen. Sommigen werden hier zelfs geboren. Toch leveren ze elke dag een grote inspanning om het Nederlands onder de knie te krijgen, om te studeren en hun best te doen op school. Wij ondersteunen hen daarin door bijlessen en huiswerkklassen te organiseren, extra klassenraden samen te roepen, gesprekken te voeren met ouders en directies…
    Want voor leerlingen die zich inzetten, ongeacht of ze nu papieren hebben of niet, doen wij als leerkracht graag ALLE moeite, ook buiten de muren van het klaslokaal.
  • Deze kinderen hebben zich gaandeweg ten volle geïntegreerd. Hun klasgenoten, vrienden en vriendinnen zijn hier! Hun school, de tekenles, de voetbaltraining, de bibliotheek, de jeugdbeweging, … : alles ligt hier!

Deze brief is voor Gresa, Fatemah, Artur, Solak, Narek, en zoveel andere uitgeprocedeerde en uitgewezen leerlingen: Draag zorg voor hun emotionele en intellectuele ontwikkeling en breek hun schooltraject niet abrupt af. Geef hen ten minste de kans om hier in België hun diploma te behalen. Zo staan ze ook veel sterker in hun schoenen, hier of bij een eventuele vrijwillige terugkeer naar hun land van herkomst.

Wij willen onze kennis en ervaringen met u delen en met u zoeken naar een kindvriendelijke oplossing voor dit schrijnende  probleem. In naam van alle leerkrachten voor een volwaardig onderwijsverblijf,

In naam van Zonderwijs.