ZONDERWIJS REAGEERT OP MINISTER CREVITS: ‘BLIJ MET EERSTE STAP, MAAR ER IS NOG EEN LANGE WEG TE GAAN’

Zonderwijs vindt het lovenswaardig dat minister Crevits een duidelijk standpunt inneemt wat betreft het uitwijzen van leerlingen zonder wettig verblijf.

Toch vindt Zonderwijs dit niet voldoende. Een leerling heeft recht op een schoolloopbaan, een traject waarin de zorg voor zijn emotionele en intellectuele ontwikkeling niet abrupt afgebroken kan worden. Een jong kind heeft recht op mentale rust, waarbij angst op uitwijzing NIET de overhand krijgt of uit balans brengt. Het ‘snijvlak tussen de rechten van het kind en respect voor gemaakte keuzes’ is niet iets waar Zonderwijs zich over uitspreekt. We kunnen enkel vaststellen dat leerlingen die gedurende langere tijd in Vlaanderen onderwijs volgden, geïntegreerd zijn.

Vele leerkrachten, directies, schoolteams onderwijzen leerlingen niet met de bedoeling om op korte termijn een schooljaar af te maken wel om op lange termijn sterk te staan in het leven. 

Zonderwijs wenst dan ook duidelijk te maken dat het rekent op het op 10 december 2014 beloofde maar nog niet geplande overleg tussen het ministerie van Onderwijs en het kabinet van Asiel en Migratie.

Dit overleg wordt, in samenwerking met de afgevaardigden van de verschillende onderwijskoepels en het kinderrechtencommissariaat alvast voorbereid vrijdag 30 januari aanstaande.